Dobrze długo żyć. Jak Fundacja Biedronki niesie pomoc seniorom?

U bóstwo, samotność i wykluczenie społeczne ludzi starszych to najistotniejsze problemy, z którymi musimy się mierzyć w obliczu postępującego starzenia się społeczeństwa. W Polsce coraz więcej osób w podeszłym wieku potrzebuje pomocy materialnej i społecznego wsparcia. Fundacja Biedronki powstała właśnie po to, żeby nieść pomoc seniorom i sprawić, by ich codzienność stała się lżejsza i bardziej pogodna.

Dojrzały wiek kojarzy się ze spokojem, odpoczynkiem i nieśpieszną kontemplacją uroków świata. To czas na odpoczynek po wielu latach ciężkiej pracy i znoszenia trudów codzienności. Niestety, nie dla wszystkich seniorów jesień życia jest przyjemna i beztroska. Choć większość osób w wieku 60+ jest całkowicie samodzielna i cieszy się dobrym zdrowiem oraz podejmuje różne rodzaje aktywności, spora część seniorów boryka się z finansowym niedostatkiem czy problemami zdrowotnymi. Wielu seniorów nie ma też bliskich, do których może się zwrócić po pomoc. Inni czują się niepotrzebni i nierozumiani. Fundacja Biedronki powstała po to, by przyczynić się do poprawy jakości życia seniorów w Polsce.

Czy wiesz, że…

Zgodnie z ustawową definicją osoby starszej (wiek 60+) mamy w Polsce 10 mln seniorów – seniorem jest co trzecia osoba dorosła. Tak szeroko zdefiniowana grupa o rozpiętości wieku ponad 40 lat ma bardzo zróżnicowane potrzeby i doświadcza różnych problemów w zależności od wieku, stanu zdrowia, stopnia samodzielności, sytuacji ekonomicznej i wsparcia uzyskiwanego od rodziny.

Fundacja Biedronki jest stosunkowo młodą organizacją – powstała w kwietniu 2020 r. Od początku w jej kręgu zainteresowań znaleźli się seniorzy. Do głównych celów organizacji można zaliczyć m.in.: przeciwdziałanie ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu seniorów, poprawę jakości życia, ochronę zdrowia oraz aktywizację osób starszych, a także wspieranie działalności społecznej na rzecz tej grupy wiekowej. Jak Fundacja Biedronki realizuje powyższe założenia? Poprzez specjalne programy, dzięki którym przez miniony rok wparcie otrzymały tysiące potrzebujących seniorów.

Stop ubóstwu. Jak działa program "Na codzienne zakupy"?

Statystyki GUS pokazują, że 7,6 proc. gospodarstw domowych emerytów nie jest w stanie zapewnić sobie posiłku zawierającego mięso lub rybę co drugi dzień, 8,1 proc. nie stać na ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb, a 55,8 proc. na wymianę zużytych mebli. Seniorzy często żyją w złych warunkach i nie mają do kogo zwrócić się o pomoc. Właśnie z myślą o nich Fundacja Biedronki wraz z Caritas stworzyły program "Na codzienne zakupy". W ramach akcji osoby starsze, kwalifikowane do programu przez diecezjalne Caritas, otrzymują na zakupy kartę płatniczą, która co miesiąc zasilana jest kwotą 150 zł.

Czy wiesz, że…

265 tys. osób w wieku 65+ żyje w skrajnym ubóstwie, a 820 tys. w ubóstwie relatywnym (dochody niższe niż 60% mediany).

Dzięki comiesięcznemu wsparciu osoby starsze uczestniczące w programie „Na codzienne zakupy” mogą lepiej się odżywiać – kupują więcej warzyw, owoców, nabiału i mięsa. Mają też więcej środków w domowym budżecie i mogą pozwolić sobie na wykup leków czy opału. Aż 84 proc. uczestników przyznało, że program istotnie wpłynął na poprawę warunków ich życia (badanie zostało przeprowadzone przez firmę Ipsos na przełomie września i października 2020 r. metodą CATI – wywiad telefoniczny – na próbie 1009 beneficjentów programu).

"Na codzienne zakupy" to obecnie największy niepubliczny program pomocy dla seniorów. Koncepcja tej akcji powstała w 2018 r. we współpracy między siecią Biedronka oraz Caritas Polska. Wówczas z kart przedpłaconych skorzystało ponad 5 tys. osób. Rok później koalicja wsparła ponad 6 tys. potrzebujących seniorów. W kolejnej, trzeciej edycji program prowadziły już Fundacja Biedronki i Caritas – z pomocy skorzystało wówczas 10 tys. osób. Również w 2021 roku program obejmie taką samą liczbę seniorów. Łączna kwota, jaką Fundacja przeznacza rocznie na ten program to 14,5 mln zł.

Za program "Na codzienne zakupy" Fundacja Biedronki została uhonorowana tytule Dobroczyńca Roku 2021 w kategorii Pomoc społeczna.

Razem w walce z COVID-19. Program pomocy w czasie pandemii koronawirusa

Działalność Fundacji Biedronki zbiegła się w czasie z wybuchem pandemii wirusa COVID-19, dlatego też jednym z nadrzędnych celów tej organizacji stało się wsparcie seniorów w trudnym czasie pandemicznej izolacji. Fundacja skupiła się na ośrodkach opiekujących się osobami starszymi – domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, hospicjach czy schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności. Sytuacja wielu z tych miejsc była dramatyczna – brakowało maseczek, rękawiczek i środków do dezynfekcji, przez co często stawały się ogniskami koronawirusa. W ramach programu każde z potrzebujących miejsc otrzymało w darowiźnie produkty do higieny i dezynfekcji, a w okresie Bożego Narodzenia w ręce podopiecznych ośrodków zgłoszonych do programu trafiły także paczki świąteczne ze słodyczami, herbatą i kosmetykami.

Fundacja Biedronki przekazuje dary

Czy wiesz, że…

W ośrodkach objętych pomocą Fundacji przebywało 50 tys. mieszkańców. 72 proc. z nich to osoby starsze.

W ramach akcji w 2020 roku wsparcie otrzymało aż 595 jednostek opieki – 79 proc. z nich przyznało, że pomoc Fundacji Biedronki była większa w porównaniu z działaniami innych organizacji.

W tym roku Fundacja po raz kolejny uruchomiła ten program. Oprócz domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, hospicjów i schronisk dla osób bezdomnych, pomoc otrzymały też szpitale z łóżkami covidowymi. Paczki zostały przygotowane z myślą o seniorach zakażonych koronawirusem, którzy w nagłym trybie trafiają na oddział szpitalny. Kiedy rodzina pacjentów objęta jest kwarantanną lub mieszka daleko, nie jest im w stanie dostarczyć podstawowych środków higienicznych, wody czy przekąsek i te właśnie potrzeby zaadresowała Fundacja.

Na program Fundacja przeznaczyła od kwietnia 2020 do maja 2021 r. ponad 8 mln zł.

Wspierać, integrować, aktywować. Przewodnik do pracy z osobami starszymi

Życie w samotności i odosobnieniu bardzo negatywnie wpływa na samopoczucie psychiczne i fizyczne seniorów. Dojrzały wiek nie oznacza wcale rezygnacji z aktywnego życia w społeczeństwie, jednak żeby temu zapobiec, musimy pomóc osobom starszym odnaleźć się we współczesności oraz dać im do zrozumienia, że są ważne i potrzebne. W wielu przypadkach pomocą okazują się być wolontariusze.

Właśnie z myślą o nich Fundacja Biedronki i Szlachetna Paczka stworzyły praktyczny przewodnik do pracy z seniorami, adresowany do wolontariuszy, opiekunów i bliskich osób starszych. Patronat nad publikacją objął Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher, którego eksperci współtworzyli i konsultowali treści przewodnika.

Czy wiesz, że…

Według statystyk 6,7% osób w wieku 60+ deklaruje, że poczucie osamotnienia towarzyszy im często lub zawsze – to aż 560 tys. osób.

W książce znalazły się m.in. fakty i dane pokazujące sytuację seniorów w Polsce, najczęściej powielane stereotypy na temat osób starszych i ich omówienie, sprawdzone metody i narzędzia do pracy systemowej z osobami 60+, informacje nt. stanu zdrowia seniorów oraz praktyczne wskazówki, jak seniorzy powinni się odżywiać, jaką aktywność fizyczną stosować oraz jakie ćwiczenia umysłowe wykonywać. Książka dostarcza też wielu informacji na temat udzielania pierwszej pomocy, zdrowia, ćwiczeń, jadłospisów. To obowiązkowa lektura dla każdego, kto chce dobrze opiekować się seniorem i zrozumieć jego potrzeby. Publikacja została już rozdystrybuowana w liczbie ponad 12,5 tys. egzemplarzy wśród organizacji w całym kraju zajmujących się rozwijaniem wolontariatu na rzecz osób starszych.

Podręcznikowi towarzyszy program 6 szkoleń online na temat sposobów komunikacji z osobami starszymi, a także zdrowia i aktywizacji seniorów w społeczeństwie. Każdy z nas może z nich skorzystać za darmo – wystarczy wejść na stronę: pomagam seniorowi .

Polecamy:

Każdy będzie seniorem. Nadchodzi czas "srebrnych miast”

W ystarczy spojrzeć na dwa zjawiska, które dobrze obrazują współczesny świat. Pierwsze to demografia, która szczególnie na półkuli północnej charakteryzuje się starzeniem się społeczeństwa. Drugie to urbanizacja, czyli intensywny rozwój miast, zauważalny już od wielu dekad. Zderzenie tych dwóch tendencji oznacza, że w coraz większym stopniu powinniśmy skupiać się na seniorach i ich jakości życia w miastach. Właściwym kierunkiem jest tzw. srebrna polityka oraz srebrna gospodarka.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 roku na 38,1 mln osób mieszkających w Polsce aż 8,6 mln stanowili seniorzy, którzy przekroczyli 65. rok życia. Według prognoz to dopiero początek pogłębiania się tej tendencji, w której osoby starsze z roku na rok stanowią coraz większą grupę społeczną.

Przewidywania GUS nie pozostawiają złudzeń. W 2030 roku nad Wisłą będzie mieszkało 37,2 mln Polaków, z których 9,8 mln będą stanowiły osoby w wieku poprodukcyjnym. Według tych samych obliczeń, drugą połowę XXI wieku otworzymy populacją 34 mln mieszkańców Polski, z czego 12,5 mln osób to seniorzy. To między innymi dzisiejsi 40-latkowie, którzy często zasiadają w radach gmin, miast czy sejmikach województw. Warto więc pamiętać, że wszelkie decyzje związane z ułatwieniami dla osób starszych będą tym kapitałem, z którego my wszyscy w przyszłości skorzystamy.

Niewiele trzeba, by pomóc seniorom

Trwająca dekada 2020-2030 została ogłoszona przez WHO, czyli Międzynarodową Organizację Zdrowia, "Dekadą starzenia się w dobrym zdrowiu”. Z kolei Komisja Europejska stworzyła specjalną "Zieloną Księgę”, która ma się przyczynić do działań na rzecz solidarności międzypokoleniowej.

A jest ona dziś szczególnie potrzebna. Ogromna część osób starszych nie nadąża za postępem techniki. Zdalne załatwianie spraw w urzędzie przez internet to często dla nich absolutne „science-fiction”. Do tego dochodzi większa podatność na działania wszelkiego rodzaju oszustów, którzy wykorzystują niewiedzę i zbytnią ufność seniorów, a także ich… samotność. Warto rozmawiać z osobami starszymi na tematy zagrożeń, a także, na ile jest to możliwe, wdrażać ich w nowoczesne technologie.

Karta seniora to czasem za mało

Niektóre samorządy już wiele lat temu wprowadziły gminne karty seniora, umożliwiające korzystanie z różnego rodzaju zniżek, np. na basen, do kina, teatru czy w firmach partnerskich. Na takie rozwiązanie zdecydowały się także małe miasta, które w ten sposób uhonorowały wieloletnią pracę osób starszych, oraz ze zrozumieniem podeszły np. do ich ograniczeń finansowych, które sprzyjają choćby wykluczeniu kulturalnemu.

Jak pokazują badania, takie inicjatywy powinny być jednak dopiero wstępem do znacznie szerszych działań srebrnej polityki, obejmującej m.in. likwidację barier architektonicznych, budowanie społeczności np. w klubach seniora czy infrastruktury przyjaznej osobom starszym. Przykład? Wiele zarządów transportu miejskiego decyduje się na zmianę formatu kart rozkładu jazdy autobusów i tramwajów, tak aby były one bardziej czytelne dla osób z wadą wzroku. Jeszcze 10 lat temu mało kto o tym myślał, a to już kolejny krok w dobrym kierunku.

Polskie miasta coraz bardziej przyjazne seniorom

Wiele zmienia się na szczęście w samych miastach, które starają się na wiele sposobów wspierać seniorów borykających się z samotnością, wykluczeniem, złym stanem zdrowia. Na przykład miasto Łódź stworzyło na swojej stronie internetowej specjalną zakładkę uml.lodz.pl/seniorzy/, na której można znaleźć wiele informacji dla osób starszych, np. kalendarz wydarzeń dla seniorów. Docenić należy takie przedsięwzięcia jak Rada Miejska Seniorów, Centra Zdrowego i Aktywnego Seniora czy instytucja Rzecznika Seniorów. Podobną ścieżką podąża Poznań, który w ramach programu VIVA Senior wprowadził np. bezpłatne taksówki dla osób starszych, Poznańskie Pudełko Życia, akcję Książka dla Seniora, a nawet… „Mobilną pielęgnację stóp seniorów”. Takich działań w stolicy Wielkopolski jest znacznie więcej.

Międzypokoleniowa sztafeta

Podobnie jak Łódź czy Poznań, swoją politykę w tej dziedzinie prowadzi także Warszawa. Na stronie senioralna.um.warszawa.pl można znaleźć opis działań, adresowanych nie tylko do osób starszych, ale także dla młodych, którzy chcą zaangażować się w różnego rodzaju inicjatywy, w tym wolontariat.

Wielu młodych ludzi, nie czekając na pomysły miejskich władz, zaangażowało się w czasie pandemii w pomoc seniorom, robiąc im zakupy, wyprowadzając psa na spacer czy pomagając w rejestracji na szczepienie przez internet. Część z nich, nawet po zniesieniu dużej części ograniczeń, kontynuuje tę pomoc. Taka forma międzypokoleniowej sztafety, często oddolna i indywidualna, to ogromne wsparcie dla osób, które zdane są na pomocną dłoń innych. Czasem sama obecność daje bardzo dużo…

A jaka jest w tym wszystkim rola miast? Przede wszystkim kluczowe jest zachęcanie, inicjowanie i wspieranie podobnych działań. I przypominanie, że dla wielu starszych osób równie ważna jak walka z pandemią jest walka z samotnością.

Nowy trend światowych metropolii

Budowanie społeczności, infrastruktury i polityki przyjaznej seniorom staje się celem dla władz wielu miast na całym świecie. Mało tego, niektóre wręcz rywalizują ze sobą w tej dziedzinie. W unijnym raporcie ESPON przedstawiono osiem europejskich miast (także spoza UE), w których w 2030 roku liczba mieszkańców w podeszłym wieku przekroczy 30% całej populacji i które już prowadzą autorskie projekty przyjazne seniorom. Ich celem jest aktywizacja osób w wieku poprodukcyjnym i wsparcie w przeróżnych dziedzinach życia.

W tym gronie znalazły się Saragossa i Barcelona (Hiszpania), Oslo (Norwegia), Goteborg (Szwecja), Nantes (Francja), Manchester (Wielka Brytania), Hengelo i Amsterdam (Holandia). Każde z tych miast wprowadziło w życie własne pomysły - od inicjatyw centrów spotkań społecznych, przez obiekty sportowe dla seniorów, darmowe minibusy, dedykowane aplikacje mobilne do kontaktu z rodziną i znajomymi w zasponsorowanych przez władze tabletach, a nawet internetowy talk-show.

Jak pokazują te doświadczenia, w prowadzeniu efektywnej "srebrnej polityki” nie ma ograniczeń, a każda inicjatywa powstała z myślą o seniorach ma szansę stać się wzorem do naśladowania dla innych i zyskać wyróżnienie na międzynarodowym forum.

Problemy u podstaw

Niestety, jak pokazują badania, czasem najbardziej przyziemne rzeczy stają się problemem, który może pogłębić wykluczenie. Zbyt wysoki krawężnik, przesadna cyfryzacja administracji w urzędach, niedostosowane pojazdy komunikacji miejskiej czy informacje urzędowe drukowane zbyt małą czcionką – w oczach seniorów mogą stawać się trudnymi do sforsowania barierami. To pogłębia frustrację i pogarsza jakość życia.

Dlatego eksperci zachęcają, by tworząc jakiekolwiek rozwiązania, brać pod uwagę potrzeby seniorów, którzy są równoprawnymi mieszkańcami miast. Na szczęście tę lekcję powoli odrabiają władze nie tylko potężnych aglomeracji, ale także małych miasteczek, które najpewniej pierwsze zderzą się z demograficznymi wyzwaniami. Młodzi ludzie uciekają do wielkich miast, a na prowincji pozostają głównie seniorzy. Widać to po osiedlach z wielkiej płyty, które 30 lat temu tętniły gwarem dzieciaków, a dziś stają się miejscami zamieszkiwanymi głównie przez osoby starsze. Szacuje się, że bariera 30% populacji w wieku senioralnym w pierwszej kolejności będzie przekraczana w tzw. Polsce powiatowej. Dlatego w miarę swoich możliwości małe ośrodki powinny brać przykład z pomysłów większych sąsiadów. Oczywiście trudno w ramach ich budżetów stworzyć system bezpłatnych busów czy taksówek, ale działania wspierające społeczną integrację czy obcowanie z kulturą nie należą do niebywale drogich.

Srebrna architektura, czyli proste rozwiązania dla nas wszystkich

Coraz więcej miast, a także prywatnych inwestorów zdaje sobie sprawę z tego, że czasem banalnie proste rozwiązania, jak niższe stopnie na klatce schodowej, mniejsze krawężniki czy odpowiednio zamontowane poręcze i balustrady, pozwalają na oszczędzenie wysiłku wielu starszym osobom. To, co cieszy, to zwracanie uwagi na ten aspekt nawet w specyfikacjach przetargowych, czy wytycznych przekazywanych przez inwestora wykonawcom. Sami architekci włączają przyjazne seniorom rozwiązania do projektów nowych galerii handlowych, budynków użyteczności publicznej czy domów mieszkalnych.

Co istotne – takie rozwiązania nie stoją w opozycji do osób młodych. Tym jest obojętne, jakiej wysokości są krawężniki, a więc to, co dla starszych ważne – młodym nie szkodzi i nie budzi sprzeciwu. Docenią to dopiero po latach, a im wcześniej miasta zaczną prowadzić odpowiednią politykę architektoniczną, tym więcej uda się zrobić, zanim obecni 20- czy 30-latkowie zaczną korzystać z takich udogodnień.

Aktywizacja osób starszych

Szczególnie cenne wydają się inicjatywy zmierzające do aktywizacji seniorów w życiu społecznym, a także gospodarczym wielu miast. Wspomniana Rada Miejska Seniorów jest tutaj jednym z przykładów. Warto skorzystać z ogromnego życiowego doświadczenia oraz wiedzy osób starszych. Zamknięcie ich w domach to ogromna strata zarówno dla nich, jak i dla młodszych, którzy często dopiero zaczynają dorosłe życie. Wyciągnięcie pomocnej dłoni może być zaczątkiem wielu ciekawych dyskusji, ale także współdziałania i współdzielenia wiedzy.

Do takiego podejścia zachęca m.in. Fundacja Biedronki, która za cel stawia sobie wzmocnienie więzi społecznych oraz spójności społecznej poprzez wspieranie najbardziej wrażliwych grup społecznych, głównie osób starszych. Jasno pokazuje, że współczesna "srebrna gospodarka” nie musi być działalnością nastawioną wyłącznie na zysk, ale bardzo potrzebnym narzędziem, którego wszyscy będziemy potrzebowali w przyszłości, niezależnie od tego, ile dziś mamy lat, pomysłów, sił i perspektyw.

Polecamy:

Przewodnik kulturalny dla seniorów. Sprawdź, jak aktywnie spędzić czas z dziadkami

K ina, teatry, muzea, ogrody botaniczne i zoo – każde z tych miejsc to doskonały pomysł na dzień pełen wrażeń w towarzystwie naszych dziadków. Podpowiadamy, które instytucje są przyjazne seniorom i w jakie dni osoby starsze mogą liczyć na darmowy wstęp lub zniżkę.

Sztuka od zawsze łączyła ludzi, ale obecnie, w czasach nierówności pokoleniowych, jej wpływ jest szczególnie istotny. Kultura ma w sobie ogromną moc, która może skutecznie przełamać bariery komunikacyjne pomiędzy młodymi ludźmi a seniorami. Światy jednych i drugich, które w normalnej rzeczywistości wydawały się zupełnie odrębne i obce, podczas wspólnej wizyty w muzeum albo seansu w kinie mogą niespodziewanie połączyć się ze sobą i zapoczątkować silną, międzypokoleniową więź. Dlatego zamiast narzekać na brak porozumienia z babcią czy dziadkiem, warto zabrać ich do teatru, kina lub na wystawę. Czas spędzony razem w otoczeniu sztuki zaowocuje mnóstwem korzyści dla obu stron.

Instytucje kultury z każdym rokiem stają się coraz bardziej przyjazne i dostępne seniorom. Udogodnienia dotyczą nie tylko infrastruktury i komfortu poruszania się w budynkach, ale także atrakcyjnych cen dla osób starszych. Zanim zaplanujesz wspólną wycieczkę z dziadkami, sprawdź, które miejsca oferują zniżki i wygodne rozwiązania dla seniorów. Nasz przewodnik pomoże ci podjąć decyzję.

Kino z dziadkami w dobrej cenie

Seans filmowy z seniorem to świetny sposób na integrację międzypokoleniową. Wizyta w kinie dostarczy wam wielu emocji i tematów do dyskusji. W trosce o komfort i dobre samopoczucie babci i dziadka warto dobrze przemyśleć wybór filmu i wybrać tytuł, który zainteresuje i poruszy osoby w każdym wieku. Dobrą wskazówką są gatunki, które seniorzy oglądają na co dzień w telewizji. Zawsze można też zapytać babcię i dziadka, jaki film chcieliby zobaczyć na dużym ekranie. Dramaty obyczajowe i psychologiczne, biografie, kino historyczne czy lekkie, pogodne komedie – każdy z tych gatunków to bezpieczne propozycje, które umilą czas i dostarczą wielu refleksji oraz tematów do rozmów po seansie. refleksji, o których warto porozmawiać po seansie.

Wiele kin ma specjalne oferty cenowe dla seniorów, które obowiązują w wybrane godziny lub dni. Często też oferują dodatkowe promocje na słodkości czy kawę. Z oferty tańszych senioralnych biletów można skorzystać np. w warszawskim Kinie Luna (każdy czwartek o godz. 13 "Seanse dla Seniora" z biletami za 10 zł). Z podobnej oferty skorzystamy we wrocławskim Kinie Nowe Horyzonty. W każdą środę o godz. 14 kino wraz z Wrocławskim Uniwersytetem III Wieku zaprasza emerytów na seans z prelekcją wprowadzającą w tematykę wyświetlanego tytułu. Za bilety na pokazy w ramach cyklu "Film dla seniora" emeryci zapłacą 12 zł.

W niektórych miastach w sezonie letnim można obejrzeć filmy na świeżym powietrzu. Darmowe kino letnie obecnie jest nie tylko w dużych miejscowościach, ale także w niewielkich miastach powiatowych. Na niektóre seanse obowiązują wcześniejsze zapisy, szczególnie w czasie pandemii.

Teatr i opera dla seniorów. Najpiękniejsze spektakle ze zniżką

W czasach naszych dziadków wyjście do teatru lub opery było wielkim wydarzeniem, które celebrowało się odświętnym strojem. Choć dzisiejsze teatry w niczym nie przypominają dawnych instytucji, wieczór spędzony ze sztuką sceniczną to wciąż niezapomniane przeżycie, a także doskonała okazja do zacieśnienia relacji z seniorami. Nie bez powodu mówi się przecież, że kultura łączy pokolenia! Które teatry są przyjazne seniorom?

Na spektakl z dziadkami warto wybrać się np. do warszawskiego Teatru Dramatycznego. Na czterech scenach zobaczymy doskonałe interpretacje klasyki i dramaturgii współczesnej w wykonaniu świetnych artystów. Dramatyczny oferuje program "Teatr Przyjazny Seniorom", w ramach którego emeryci mogą kupić bilety na wybrane tytuły w cenie 20 zł.

Teatr im. L. Solskiego w Tarnowie od dwóch lat może pochwalić się certyfikatem "Miejsce Przyjazne Seniorom". Wyróżnienie nie zostało przyznane tarnowskiej scenie bez powodu. Teatr Solskiego w każdym miesiącu oferuje atrakcyjne zniżki dla osób starszych – m.in. bilety ulgowe dla emerytów i rencistów, bilety grupowe dla słuchaczy Uniwersytetów III Wieku, a także bilety dla osób niepełnosprawnych. Tytuł "Miejsca Przyjaznego Seniorom" zyskał także Teatr Polski w Poznaniu. Za bilety na spektakle w repertuarze tej sceny osoby starsze zapłacą od 35 do 45 zł.

Z kolei w Teatrze Powszechnym w Łodzi organizowane są cyklicznie "Senioralia". W ramach imprezy seniorzy mogą obejrzeć przedstawienia za 10 zł od osoby, a także spotkać się z twórcami i wziąć udział w ciekawych wydarzeniach edukacyjnych.

Opera i balet to także dobry pomysł na wspaniały wieczór z dziadkami. Piękna muzyka, poruszający śpiew i taniec dostarczą wiele wzruszających wspomnień. Może "Straszny dwór" Moniuszki był jedną z pierwszych randek babci i dziadka? A może podczas "Jeziora Łabędziego" świętowali którąś rocznicę swojego małżeństwa? Muzyka klasyczna i balet mogą być pomostem łączącym świat młodych i starszych. Zabierz dziadków na któryś ze znanych tytułów operowych i słuchaj ich fascynujących opowieści o czasach, które minęły. Spektakle operowe i baletowe różnią się ceną, jednak większość scen oferuje dla seniorów zniżki wysokości min. 30 proc.

Wiele teatrów wciąż oferuje możliwość obejrzenia spektakli w trybie online. Niektóre tytuły można zobaczyć zupełnie za darmo, na inne należy wykupić dostęp (ceny wahają się od 10 do 30 zł). To doskonałe rozwiązanie dla osób z małych miejscowości, w których brakuje teatralnych scen. Spektakle online można obejrzeć m.in. na stronie Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, na platformie VOD Teatru Dramatycznego w Warszawie i na stronie Play Kraków, gdzie udostępniane są oferty teatralne wielu krakowskich scen, jak np.: Teatr Łaźnia Nowa, Teatr Bagatela, Teatr STU, Teatr Ludowy czy Teatr im. Juliusza Słowackiego.

Do muzeum z dziadkami

Wizyta w muzeum to również doskonały sposób na przełamanie bariery komunikacyjnej z seniorami, a także płaszczyzna do wspólnych dyskusji o historii i sztuce. Dodatkowym plusem jest fakt, że zdecydowana większość muzeów oferuje gościom dni bezpłatnego wstępu, dlatego warto wcześniej sprawdzić, kiedy obejrzycie ekspozycje za darmo.

Zanim zdecydujesz się na konkretną instytucję, weź pod uwagę zainteresowania dziadków. Jeżeli cenią malarstwo i rzeźbę, warto zabrać ich np. do Galerii Sztuki Polskiej XIX w. w krakowskich Sukiennicach. Za bilet ulgowy dziadkowie zapłacą jedynie 15 zł, a we wtorki wystawa jest całkowicie bezpłatna. Będąc w Krakowie, warto zabrać seniora do Zamku Królewskiego na Wawelu. Ogromny wybór wystaw i ścieżek edukacyjnych zadowoli nawet najbardziej wybrednych gości. W zależności od ekspozycji, seniorzy zapłacą od 5 do 20 zł. W wybrane dni w miesiącu wstęp na Wawel zaprasza do zwiedzania za darmo. Szczegóły aktualnych promocji i akcji specjalnych znajdziecie na stronie instytucji.

Seniorzy zgłębiający historię II wojny światowej na pewno ucieszą się z wycieczki do gdańskiego muzeum, w całości poświęconego tej tematyce. Muzeum II Wojny Światowej to fascynująca lekcja historii, która łączy pokolenia. Podczas zwiedzana wystawy dziadkowie mają pełne pole do snucia własnych wspomnień i przemyśleń, które z pewnością zainteresują młodszych uczestników wycieczki. Za bilety ulgowe do gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej zapłacimy 16 zł. Także tutaj bezpłatnym dniem zwiedzania jest wtorek.

Muzeum Narodowe w Warszawie zachwyci nie tylko miłośników klasycznego malarstwa i rzemiosła, ale także pasjonatów starożytnych skarbów i amatorów sztuki nowoczesnej. Wystawy prezentowane w gmachu stołecznego Muzeum Narodowego to idealna propozycja dla każdej grupy wiekowej. Wycieczka z dziadkami z pewnością dostarczy wam wielu tematów do rozmów. Cena biletów ulgowych na ekspozycje stałe to 10 zł. We wtorki wstęp na wszystkie wystawy jest bezpłatny.

Z muzealnych atrakcji mogą skorzystać także mieszkańcy mniejszych miejscowości. Ciekawą propozycją jest np. Muzeum Ludowe Brzozowskich we wsi Sromów, oddalone o 10 km od Nieborowa (warto odwiedzić także tamtejszy pałac Radziwiłłów). W czterech pawilonach obejrzymy piękne, ruchome rzeźby z drewna, przedstawiające codzienne życie mieszkańców łowickiej wsi. Cena biletu to 10 zł/os.

Idealną propozycją dla seniorów będzie Miejskie Muzeum Zabawek w Karpaczu. Ekspozycja prezentująca lalki, misie i kolorowe figurki z różnych epok to sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa. Może wśród licznych gablot dziadkowie znajdą zabawki, którymi sami bawili się przed laty?

Bezpłatne spacery po zoo

Wycieczki do zoo to w wielu rodzinach wielopokoleniowa tradycja. Polskie ogrody zoologiczne mają długą, nierzadko burzliwą historię, a początek ich działalności często zbiegł się z wczesnymi latami dzieciństwa naszych babć i dziadków. Co więcej, w wybrane dni emeryci i renciści nie zapłacą za wstęp ani złotówki. Które ogrody oferują darmowe dni oraz atrakcyjne zniżki dla seniorów? aczu. Ekspozycja prezentująca lalki, misie i kolorowe figurki z różnych epok to sentymentalna podróż do czasów dzieciństwa. Może wśród licznych gablot dziadkowie znajdą zabawki, którymi sami bawili się przed laty?

Wycieczki do zoo to w wielu rodzinach wielopokoleniowa tradycja. Polskie ogrody zoologiczne mają długą, nierzadko burzliwą historię, a początek ich działalności często zbiegł się z wczesnymi latami dzieciństwa naszych babć i dziadków. Co więcej, w wybrane dni emeryci i renciści nie zapłacą za wstęp ani złotówki. Które ogrody oferują darmowe dni oraz atrakcyjne zniżki dla seniorów?

Warszawski Ogród Zoologiczny zaprasza osoby starsze w pierwszy wtorek każdego miesiąca. W te dni seniorzy zwiedzą ogród bez ponoszenia żadnych opłat.

Mieszkańcy Gdańska powinni odwiedzić malowniczy Ogród Zoologiczny w Oliwie. Teren ogrodu przypomina rajski park, po którym można śmiało przechadzać się przez cały dzień. Seniorzy 60+ zapłacą za wstęp od 10 do 30 zł (w zależności od miesiąca). Goście, którzy skończyli już 70 lat, mogą korzystać z uroków ogrodu bezpłatnie.

Ofertę dla seniorów znajdziemy także w słynnym Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Bilet ulgowy dla emerytów i rencistów kosztuje 35 zł. Osoby powyżej 75 lat wchodzą na teren ogrodu za darmo.

A to tylko początek pomysłów na wspólne spędzanie czasu z naszymi bliskimi. Wcale nie musi być drogo, żeby było ciekawie.

Polecamy:

uwaga

Niektóre elementy serwisu mogą niepoprawnie wyświetlać się w Twojej wersji przeglądarki. Aby w pełni cieszyć się z użytkowania serwisu zaktualizuj przeglądarkę lub zmień ją na jedną z następujących: Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Edge, Safari

zamknij
Wyłącz Adblocka, aby w pełni cieszyć się zawartością tej strony.